zondag 21 juni 2009

Lees en oordeel zelf.

Protesten bloedig de kop ingedrukt.
De zonen van Allah sloegen gisteren genadeloos toe in Perzië. Zijn de mensen die aan de demonstraties hadden deelgenomen nu wanhopig? Nee, ze zijn nog niet gebroken. Maar hoe lang nog? Dat weet ik niet. Dat weet niemand.

Mousavi nam eventjes deel aan de demonstratie in Teheran.
Hoe ik ook over zijn verleden denk, ik moet hier erkennen dat hij een moedig man is, die het volk niet in de steek heeft gelaten. In de afgelopen dagen werd hem van alles aangeboden: geld en een toekomstige politieke en economische positie. Ook werd hij en zijn familie bedreigd met de dood. Hij houdt stand, hij zal niet breken. Hierover twijfel niemand.
De Iraanse hoogste religieuze en politieke leider heeft vrijdag een bijzondere, nee een historische toespraak gehouden. Daarin bedreigde een leider, een staatsman,voor de eerste keer in de geschiedenis van Perzië rechtstreeks zijn eigen volk met dood en verderf. Alle andere despoten lieten dit aan hun stromannen over.
Alles wat zaterdag gebeurde was reeds in de toespraak van de leider aangekondigd. Khamenei zei dat hij de zionisten niet zou toelaten om, zoals in Georgië, met een paar miljoen dollars een revolutie te gaan ontketenen. Hierover vertelde mij een bejaarde dame uit de Noordelijke gebieden van Iran: ‘Khamenei moet zich schamen, want mijn zoon, mijn dochter en mijn kleinkinderen hebben van niemand geld gekregen. Wat is eigenlijk het zionisme? Zijn dat de joden? Ik en mijn kinderen hebben nooit met een jood gesproken. Ik heb in mijn leven nooit gedemonstreerd. Maar vandaag doet ik het wel. Weg met die schurk.'
Khamenei zei dat door deze onrustige toestand terroristen zouden gaan toeslaan. Een dag later beweerde de Iraanse staatsomroep dat bij imam Khomeini’s graf een bom was afgegaan. Men voert nauwkeurig uit wat de Grote Leider zegt. Daarover sprak ik met iemand uit Isfahan: ‘Bom bij Khomeini? De terroristen? Ja, dit zijn er. Dat is de regering zelf.’ De regering en haar leugens worden niet meer geloofd.
Maar ze traden hard op. Er zijn ondertussen honderden, mogelijkerwijs duizenden arrestaties verricht. Er zijn ook meer dan duizend gewonden gevallen. Tientallen burgers zijn gedood in opdracht van de Iraanse regering. Daarvan zijn beelden beschikbaar. Maar dit korte filmpje* (zeer schokkende beelden) is genoeg om de waarheid onder ogen te zien.Moet u even bijkomen? Bent u klaar met het gehuil? U hebt het goed gezien: dat mooie meisje is dood. Zij wilde alleen vrijheid en rechtsstatelijkheid. Bent u geschrokken? Veel Nederlanders mailen mij met de vraag hoe we onze solidariteit kunnen betuigen met het Iraanse volk. Wat kunt u doen?
U moet de politici op wie u hebt gestemd - of wenst te gaan stemmen - bellen, mailen en schrijven. De Tweede Kamer moet een spoeddebat houden over Iran. De volksvertegenwoordigers moeten in een motie aan de regering vragen om, zolang dit brute geweld aanhoudt, alle betrekking met Iran te verbreken. De Nederlandse regering moet deze eisen stellen: stop het geweld tegen de burgers en laat alle politieke gevangenen vrij.
Zou dit een impact hebben op de regering? Het zou in ieder geval een steun zijn voor een eenzaam volk in zijn strijd tegen tirannie. Waarom zeg ik eenzaam? Ze zijn geen Palestijnen en de tegenstanders zijn geen joden. Waar zijn die fijne Nederlandse moslims die altijd voor elke scheet van een achterlijke Palestijnse terrorist op de Dam staan om ze te ondersteunen? Waar zijn de Marokkanen, om te gaan opnemen voor een moslimsvolk dat zo wreed door andere moslims wordt onderdrukt?
U zult de meeste Marokkaanse intellectuelen, die ten alle tijden solidair zijn met de Palestiijnse terroristen, niet horen over Iran. Hun emoties beperken zich tot het Palestijnse tuig dat rakketen afvuurt op een ander volk. Zelfs volgens de AIVD kunnen de Marokkanen gedurende een conflict tegen de Palestijnen radicaliseren in de richting van het islamitische terrorisme. Ik zou hier niet durven te beweren dat ze anti-jood zijn.
Nee, ze komen uit Marokko en ze geloven in een religie die werkelijk van meet af aan dol was op joden.Waar blijven Hans van den Broek, Dries van Agt en andere haters van de joodse staat? In hun ogen is het Iraanse drama een interne schermutseling. Maar wie niet tot deze groep hoort, en dat zijn gelukkig nog steeds de meeste Nederlanders, moeten het vertrek van de Iraanse diplomaten eisen. Stuur dat gespuis weg en maak daarmee de Iraanse regering zenuwachtig.
Wat kunt u nog doen? Maak de foto’s van slachtoffers vast aan de hekken van de vertegenwoordigers van het Iraanse tuig in Den Haag. Kunt u nog verder iets doen? Ja, vraag aan uw intelligente kinderen om binnen de Iraanse officiële sites te penetreren en daar de foto’s van mishandelde Iraniërs te plaatsen. Dat zijn Fars, IRNA, ISNA, Tabnak, de ministeries van Iran, ambassades van Iran, de site van het parlement van Iran, staatsomroep van Iran, de sites van de leiders van Iran (president, Khamenei en de rechterlijke macht). Plaats foto’s en filmmateriaal van mishandelde en gedode Iraniërs.
Nu is het te hopen dat deze oproep tot wereldwijde vreedzame, burgerlijke ongehoorzaamheid tegen de grove mensenrechtenschendingen in Iran, ook door de Nederlandse omroepen en ANP wordt verspreid. Hoeveel doden zullen vandaag of morgen in Perzië vallen? Dat weten we niet!

Afshin Ellian


Het filmpje* plaats ik niet wegens te schokkend, het is te vinden op de site van Elsevier. S.
Uiteraard geldt de tekst evenzeer voor België als voor Nederland.

Geen opmerkingen: