woensdag 20 mei 2009

Dam tegen exoten


Krijgen we ongewenste uitheemse dieren en planten die welig bij ons tieren nog weg? 'We moeten vooral beletten dat er nog meer binnendringen'.
Vrijdag is het de internationale dag van de biodiversiteit.
2 tot 3 procent van onze 2.500 uitheemse soorten wordt als schadelijk gezien voor het milieu, de economie of de volksgezondheid.
Zij planten zich massaal voort en verstoren het natuurlijke evenwicht.
Een bekend voorbeeld van een wijdverspreide exoot is de halsbandparkiet. Een groep werd losgelaten uit een Brusselse volière in 1974 en gedijt sindsdien erg goed in de parkbossen rond de hoofdstad.
De krijsende holenbroeder pikt de nestgelegenheid van autochtone vogels in.
Sommige soorten worden actief bestreden. Maar uitroeiing is omstreden.
Uitroeien is ook duur.
Je kunt hooguit indijken en daarbij moet je keuzes maken.
De Vlaamse regering keurde op 15 mei het soortenbesluit goed, een bundel maatregelen voor natuurbescherming, met daarin ook de strijd tegen exoten. Er zitten ook 'positieve' dingen in. Zo worden acht bedreigde inheemse vlindersoorten beschermd, waaronder het boswitje, de keizersmantel en het klaverblauwtje.

Bron: nieuwsblad (ingekort artikel)

Halsbandparkiet
Wanneer een dam tegen exoten bij de homo sapiens? S.

Geen opmerkingen: